<div align="center"> <h1>Blue-Bis*PL Cattery</h1> <h3>Koty Rasowe - Hodowla Kotow Rasowych Rosyjskich Niebieskich i Norweskich Leśnych.</h3> <p>blue-bis,bluebis,russian blue,norwegian forest,SHKRP,FIFe,cats,cattery,breeds,shows,rosyjskie niebieskie,norweskie leśne,koty,hodowle,rasy,wystawy</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://republika.pl/bluebis" rel="nofollow">http://republika.pl/bluebis</a></p> </div>